Anmälan till seminarium

Så skapar du framgångsrika IT-sourcing kontrakt


Tid & plats:

30 maj, City Conference Center, Stockholm

Vi inleder med frukost från kl. 08.00 och seminarium kl. 08.30 – 09.15. 

 


Agenda:

Vi berättar både om vår samlade erfarenhet i ämnet, med inriktning på sourcing och upphandling av IT tjänster, samt ett större perspektiv med insikter om förväntade steg framåt i utvecklingen. Vi tar upp konkreta frågor som t.ex:

  • Varför bryts så hög andel av kontraken efter första perioden?
  • Så säkrar du effekthemtagningen av ett nytt sourcingavtal?
  • Hur skapar du ett öppet och effektivt samarbete med er leverantör?

Huvudtalare är Ulrika Sjöblom, affärsområdeschef och konsult inom sourcing och upphandlingsområdet. Ulrika har drivit några av de senaste årens mest komplexa souringaffärer på den svenska IT-marknaden och delar med sig av konkreta erfarenheter och praktiska råd på hur framgångsrika kontrakt upprättas.